Centralny Szpital Kliniczny
MSWiA w Warszawie

ul. Wołoska 137, 02 - 507 Warszawa
Telefon centralny:
22 508 20 00
Rejestracja:
22 508 15 52

Aktualności

Zapisy i rejestracja - podstawowe informacje

 

Tutaj znajdą Państwo następujące informacje:

Jak się zarejestrować do lekarzy specjalistów?

Gdzie znajdują się punkty rejestracyjne do poszczególnych poradni i pracowni specjalistycznych?

Telefony do Rejestracji

Gdzie znajdują się poradnie specjalistyczne?

Harmonogram pracy lekarzy poradni specjalistycznych

Punkty pobrań krwi

Rejestracja do Przychodni Medycyny Rodzinnej

Informacja i punkt ksero

Aby zarejestrować się u świadczeniodawcy pacjent może zgłosić się do rejestracji:

 • osobiście
 • telefonicznie
 • za pośrednictwem osoby trzeciej

Na wizytę pacjent może zapisać się w dowolnie wybranym dniu, w godzinach pracy punktu rejestracji.

Rejestracja telefoniczna do lekarzy specjalistów jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 20:00.

tel. 22 508 15 52

Pacjent pierwszorazowy zgłasza się ok. 15 min przed planowaną wizytą do rejestracji w celu uzupełnienia dokumentów oraz założenia karty.

Pacjenci, którzy  z różnych przyczyn nie mogą stawić się na wizytę w wyznaczonym wcześniej terminie, proszeni są o kontakt  w celu odwołania wizyty  telefonicznie w sekretariacie kliniki/przychodni/poradni/pracowni

Rejestracja – podstawowe informacje o zapisach do Przychodni Medycyny Rodzinnej

Zachęcamy do skorzystania z rejestracji do lekarza pierwszego kontaktu

przez ePortal pacjenta - kliknij TUTAJ

po wcześniejszym uzyskaniu hasła startowego z rejestracji Przychodni Medycyny Rodzinnej.

Zapis na pierwszą wizytę odbywa się na podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

W przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania pacjent zobowiązany jest do dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą.

Lista Punktów Rejestracyjnych do Poradni i Pracowni Specjalistycznych znajduje się w tabeli (kliknij tutaj)

Rejestracja do poradni laryngologicznej, audiologicznej i nefrologicznej meści się w Pawilonie Głównym, I Piętro.  Czynna jest od 7:00 do 18:00.

Rejestracja do poradni kardiologicznej, alergologicznej i pulmonogicznej Prosimy o kontakt z sekretariatami klinik w celu umówienia terminu wizyt  UWAGA 03.02.2017 NIECZYNNA

Rejestracja do poradni ortopedycznej i okulistycznej mieści się w Budynku B, Parter. Czynna jest od 8:00 do 18:00.

Rejestracja do poradni endokrynologicznej, osteoporozy, chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej, hematologicznej, onkologicznej mieści się w Łączniku Ł2, I piętro. Czynna jest od 7:30 - 19:00

Skierowanie nie jest wymagane do następujących lekarzy specjalistów:

 • ginekologa i położnika,
 • onkologa,
 • psychiatry,
 • wenerologa,
 • dentysty.

Skierowania nie muszą przedstawiać następujące osoby korzystające z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

 • inwalidzi wojenni,
 • osoby represjonowane,
 • kombatanci,
 • niewidome cywilne ofiary działań wojennych,
 • chorzy na gruźlicę,
 • zakażeni wirusem HIV,
 • w zakresie badań dawców narządów,
 • uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego,
 • uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) oraz weterani - w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Zestawienie Poradni i Pracowni do których prowadzone są zapisy zawarte zostały w tabeli (szczegóły):

Punkt informacyjny i ksero:

Lokalizacja:
Budynek C, Parter (obok Apteki), czynny w godz. 7:00 - 17:00

Numer telefonu: (22) 508 17 66

Dokumenty do pobrania

W punkcie informacyjnym można uzyskać informacje dotyczące:

 • świadczeń udzielanych w naszej placówce
 • wymaganych dokumentów i skierowań potrzebnych do udzielenia świadczeń
 • form i terminów zapisu
 • czasu oczekiwania
 • miejsca wykonywania zleconych przez lekarza badań diagnostycznych
 • organizacji pracy przychodni

oraz

 • uzyskać informacje dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej
 • pobrać i złożyć wniosek dotyczący kserokopii dokumentacji medycznej
 • dokonać uzupełnienia upoważnień dla osób wskazanych przez pacjenta do odbioru dokumentacji medycznej
 • uzupełnić brakujące dane w systemie przed planowaną wizytą u lekarza
 • uzyskać dostęp do portalu  e-rejestracja
 • dokonać opłat za dodatkowo wykonane świadczenia medyczne