Centralny Szpital Kliniczny
MSW w Warszawie

ul. Wołoska 137, 02 - 507 Warszawa
Telefon centralny:
22 508 20 00
Rejestracja:
22 508 15 52

Aktualności

Zapisy i rejestracja - podstawowe informacje

 

Tutaj znajdą Państwo następujące informacje:

Jak się zarejestrować do lekarzy specjalistów?

Gdzie znajdują się punkty rejestracyjne?

Telefony do Rejestracji

Poradnie specjalistyczne, do których można zapisać się w punktach Rejestracji

Poradnie i Pracownie, które prowadzą zapisy osobno

Gdzie znajdują się poradnie specjalistyczne?

Harmonogram pracy lekarzy poradni specjalistycznych

Punkty pobrań krwi

Rejestracja do Przychodni Medycyny Rodzinnej

Informacja i punkt ksero

 

 

Aby zarejestrować się u świadczeniodawcy pacjent może zgłosić się do rejestracji:

 • osobiście
 • telefonicznie
 • za pośrednictwem osoby trzeciej

Na wizytę pacjent może zapisać się w dowolnie wybranym dniu, w godzinach pracy punktu rejestracji.

 

Rejestracja – podstawowe informacje o zapisach do lekarzy specjalistów

Na wizytę do lekarza specjalisty  w naszej placówce, pacjent może zapisać się w 2 punktach rejestracyjnych mieszczących się na terenie szpitala:

 

 1. rejestracja przy bramie (wejście od ul. Wołoskiej) czynna w godz. 8:00 - 16:30
 2. rejestracja budynek C parter czynna w godz.                                     7:00 - 19:30

Uwaga! W okresie 01.07.2015 - 31.08.2015 punkty rejestracyjne znajdujące się na I piętrze w Pawilonie Głównym i na I piętrze w budynku Ł2 będą nieczynne

 

Rejestracja telefoniczna do lekarzy specjalistów jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 19:00.

Numery telefonów:

(22) 508 15 52;

(22) 508 15 79;

(22) 508 12 52;

(22) 508 12 79

Pacjent pierwszorazowy zgłasza się ok. 15 min przed planowaną wizytą do rejestracji w celu uzupełnienia dokumentów oraz założenia karty.

Pacjenci którzy  z różnych przyczyn nie mogą stawić się na wizytę w wyznaczonym wcześniej terminie, proszeni są o kontakt pod wskazanymi numerami telefonów w celu odwołania lub  potwierdzenia wizyty (22) 508 17 49; (22) 508 15 48

 

Rejestracja – podstawowe informacje o zapisach do Przychodni Medycyny Rodzinnej

Rejestracja budynek C parter czynna w godz.                                  7:00 - 20:00 (więcej)

Rejestracja telefoniczna czynna:  od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 19:00.

Numery telefonów: 22 508 17 50 lub 22 508 17 51

Szanowni Państwo

Informujemy, iż od dnia 13.04.2015  możliwa będzie rejestracja do lekarza pierwszego kontaktu

przez ePortal pacjenta

https://e-rejestracja.cskmswia.pl/

po uprzednim uzyskaniu hasła startowego z rejestracji Przychodni Medycyny Rodzinnej.

 

Rejestracje poradni specjalistycznych prowadzą zapisy do następujących poradni:

 • poradnia alergologiczna
 • poradnia audiologiczna
 • poradnia chirurgiczna
 • poradnia endokrynologiczna
 • poradnia gastrologiczna
 • poradnia ginekologiczna
 • poradnia hematologii i onkologii
 • poradnia laryngologiczna
 • poradnia naczyniowa
 • poradnia nefrologiczna
 • poradnia okulistyczna
 • poradnia ortopedyczna i chirurgii ręki
 • poradnia pulmonologiczna
 • przykliniczna poradnia kardiologiczna i leczenia nadciśnienia tętniczego
 • poradnia reumatologiczna
 • poradnia kardiologii inwazyjnej
 • poradnia leczenia obrzęków limfatycznych 
 • poradnia bezdechu sennego
 • poradnia hepatologiczna
 • Poradnia neurologiczna ogólna
 • Poradnia Chorób Mięśni
 • Poradnia SM

oraz  do:

 • pracowni audiologicznej na badanie słuchu i badanie ENG.

Zapis na pierwszą wizytę odbywa się na podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

W przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania pacjent zobowiązany jest do dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą.

Poradnie specjalistyczne znajdują się w budynku A na I piętrze, z wyjątkiem poradni:

 • poradnia ginekologiczna - budynek C, parter
 • poradnia gastrologiczna - budynek D, III piętro
 • poradnia ortopedyczna - budynek B, parter
 • poradnia okulistyczna - budynek C, parter
 • poradnia nefrologiczna - budynek Główny, parter
 • poradnia hepatologiczna - budynek Główny, V piętro

 

Skierowanie nie jest wymagane do następujących lekarzy specjalistów:

 • ginekologa i położnika,
 • onkologa,
 • psychiatry,
 • wenerologa,
 • dentysty.

Skierowania nie muszą przedstawiać następujące osoby korzystające z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

 • inwalidzi wojenni,
 • osoby represjonowane,
 • kombatanci,
 • niewidome cywilne ofiary działań wojennych,
 • chorzy na gruźlicę,
 • zakażeni wirusem HIV,
 • w zakresie badań dawców narządów,
 • uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego,
 • uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) oraz weterani - w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

 

Poradnie i Pracownie, które prowadzą zapisy osobno

Poradnie specjalistyczne:

 • CENTRUM DIABETOLOGICZNE                                                                             Budynek B Ip. Gabinet nr_10 (22) 508-14-44 Poniedziałek-Piątek 07.30-18.00
 • ODDZIAŁ ALZHEIMEROWSKI                                                                                  Budynek B Ip. Rejestracja (22) 508-19-07
 • PORADNIA PARKINSONOWSKA (Poradnia Schorzeń Pozapiramidowych)   Budynek B Ip. Rejestracja (22) 508-19-07
 • PORADNIA PSYCHOGERIATRYCZNA                                                                    Budynek B Ip. Rejestracja (22) 508-19-07
 • PORADNIA CHORÓB JELIT                                                                                     Blok E, IIp Sekretariat(22) 508-12-40 Poniedziałek-Piątek 10.00-14.00
 • PORADNIA CHORÓB TRZUSTKI                                                                            Blok E, IIp Sekretariat (22) 508-12-40 Poniedziałek-Piątek 10.00-14.00
 • PORADNIA DERMATOLOGICZNA                                                                           Blok D, VIp (22) 508-14-81 Poniedziałek-Piątek 08.00-20.00
 • PORADNIA TRANSPLANTACYJNA                                                                         Budynek Główny (nowe skrzydło), Parter Gabinet nr_35 (22) 508-19-22 Poniedziałek-Piątek 07.00-14.30
 • PRZYKLINICZNA PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA                                    Blok B, VIP Sekretariat (22) 508-17-17 Poniedziałek-Piątek 08.00-15.00

Pracownie diagnostyczne:

 • PRACOWNIA EMG I POTENCJAŁÓW WYWOŁANYCH                                     Budynek B, IIp. (22) 508-14-27 Poniedziałek-Piątek 07.30-14.00
 • PRACOWNIA EEG                                                                                                    Budynek B, IIp. (22) 508-14-26 Poniedziałek-Piątek 08.00-14.00
 • PRACOWNIA ECHOKARDIOGRAFICZNA                                                           Budynek Główny (nowe skrzydło), Ip Gabinet nr_21 (22) 508-11-06 Poniedziałek-Piątek 08.00-20.00 Rejestracja:  Poniedziałek-Piątek 09.00-14.00
 • PRACOWNIA ENDOSKOPII                                                                                    Budynek B, Ip Gabinet nr_2 (22) 508-14-15 Poniedziałek-Piątek 08.00-15.00
 • PRACOWNIA HOLTEROWSKA                                                                              Budynek Główny (nowe skrzydło), Ip Gabinet nr_1/21 Lokalizacja pracowni: Blok D, I piętro Gabinet_49 (22) 508-11-06 Poniedziałek-Piątek 09.00-14.00
 • PRACOWNIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ                                                           Budynek I, parter Rejestracja (22) 508-13-36 Poniedziałek-Piątek 07.00-14.35
 • PRACOWNIA RTG                                                                                                    Budynek B, parter Rejestracja (22) 508-15-62 Poniedziałek-Piątek 07.00-19.00
 • PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ                                                  Budynek B, parter Rejestracja (22) 508-14-41 Poniedziałek-Piątek 07.00-19.00
 • PRACOWNIA USG                                                                                                    Budynek Główny (nowe skrzydło), Ip Rejestracja (22) 508-13-45 Poniedziałek-Piątek 08.00-17.00
 • PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO                                                     Budynek S, IVp. Rejestracja (22) 508-17-95 Poniedziałek-Piątek 7.30-19.30
 • ZAKŁAD USPRAWNIANIA LECZNICZEGO                                                          Budynek Ł, D, F, parter Rejestracja (22) 508-15-21 Konsultacja lekarska: Poniedziałek-Piątek 07.30-18.00 Zabiegi: Poniedziałek-Piątek 07.00-19.00 Rejestracja Poniedziałek-Piątek 07.00-19.30

Zestawienie Poradni do których zapisy prowadzone są oddzielne zawarte zostały w tabeli (szczegóły):

 

Punkt Informacyjny i punkt ksero

Lokalizacja: Pawilon Główny, parter przy dializach

Czynny w godz. 7:30 - 17:00

Numer telefonu: (22) 508 17 66

Dokumenty do pobrania

 

W punkcie można uzyskać informacje dotyczące:

 • świadczeń udzielanych w naszej placówce
 • wymaganych dokumentów i skierowań potrzebnych do udzielenia świadczeń
 • form i terminów zapisu
 • czasu oczekiwania
 • miejsca wykonywania zleconych przez lekarza badań diagnostycznych
 • organizacji pracy przychodni

oraz

 • uzyskać informacje dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej
 • pobrać i złożyć wniosek dotyczący kserokopii dokumentacji medycznej
 • dokonać uzupełnienia upoważnień dla osób wskazanych przez pacjenta do odbioru dokumentacji medycznej
 • uzupełnić brakujące dane w systemie przed planowaną wizytą u lekarza
 • pobrać wydruk potwierdzający wizytę
 • uzyskać dostęp do portalu  e-rejestracja
 • dokonać opłat za dodatkowo wykonane świadczenia medyczne

 

 

Rejestracja – podstawowe informacje o zapisach do Przychodni Medycyny Rodzinnej

Rejestracja budynek C parter czynna w godz.                                  7:00 - 20:00 (więcej)

Rejestracja telefoniczna czynna:  od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 19:00.

Numery telefonów: 22 508 17 50 lub 22 508 17 51