Centralny Szpital Kliniczny
MSW w Warszawie

ul. Wołoska 137, 02 - 507 Warszawa
Telefon centralny:
22 508 20 00
Rejestracja:
22 508 15 52

Aktualności

Zapisy i rejestracja - podstawowe informacje

Aby zarejestrować się u świadczeniodawcy pacjent może zgłosić się do rejestracji:

 • osobiście
 • telefonicznie
 • za pośrednictwem osoby trzeciej

Na wizytę pacjent może zapisać się w dowolnie wybranym dniu, w godzinach pracy punktu rejestracji.

Rejestracja – podstawowe informacje o zapisach do Przychodni Medycyny Rodzinnej

Rejestracja budynek C parter czynna w godz.                                  7:00 - 20:00 (więcej)

Rejestracja telefoniczna czynna:  od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 19:00.

Numery telefonów: 22 508 17 50 lub 22 508 17 51

 

Rejestracja – podstawowe informacje o zapisach do lekarzy specjalistów

Zapis na pierwszą wizytę odbywa się na podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

W przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania pacjent zobowiązany jest do dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą.

Na wizytę do lekarza specjalisty  w naszej placówce, pacjent może zapisać się w 4 punktach rejestracyjnych mieszczących się na terenie szpitala:

 1. rejestracja przy bramie (wejście od ul. Wołoskiej) czynna w godz. 8:00 - 16:30
 2. rejestracja budynek C parter czynna w godz.                                  7:00 - 19:30
 3. rejestracja I piętro łącznik budynek Ł2  czynna w godz.                  7:00 - 17:30
 4. rejestracja I piętro Pawilon Główny czynna w godz.                        8:30 - 17:00

Skierowanie nie jest wymagane do następujących lekarzy specjalistów:

 • ginekologa i położnika,
 • onkologa,
 • psychiatry,
 • wenerologa,
 • dentysty.

Skierowania nie muszą przedstawiać następujące osoby korzystające z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

 • inwalidzi wojenni,
 • osoby represjonowane,
 • kombatanci,
 • niewidome cywilne ofiary działań wojennych,
 • chorzy na gruźlicę,
 • zakażeni wirusem HIV,
 • w zakresie badań dawców narządów,
 • uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego,
 • uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) oraz weterani - w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Rejestracja telefoniczna do lekarzy specjalistów czynna:  od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 19:00.

Numery telefonów:

(22) 508 15 52;

(22) 508 15 79;

(22) 508 12 52;

(22) 508 12 79

Pacjent pierwszorazowy zgłasza się ok. 15 min przed planowaną wizytą do rejestracji w celu uzupełnienia dokumentów oraz założenia karty.

Pacjenci którzy  z różnych przyczyn nie mogą stawić się na wizytę w wyznaczonym wcześniej terminie, proszeni są o kontakt pod wskazanymi numerami telefonów w celu odwołania lub  potwierdzenia wizyty (22) 508 17 49; (22) 508 15 48

Rejestracje poradni specjalistycznych prowadzi zapisy do następujących poradni:

 • poradnia alergologiczna
 • poradnia audiologiczna
 • poradnia chirurgiczna
 • poradnia endokrynologiczna
 • poradnia gastrologiczna
 • poradnia ginekologiczna
 • poradnia hematologii i onkologii
 • poradnia laryngologiczna
 • poradnia naczyniowa
 • poradnia nefrologiczna
 • poradnia okulistyczna
 • poradnia ortopedyczna i chirurgii ręki
 • poradnia pulmonologiczna
 • przykliniczna poradnia kardiologiczna i leczenia nadciśnienia tętniczego
 • poradnia reumatologiczna
 • poradnia kardiologii inwazyjnej
 • poradnia neurologiczna
 • poradnia leczenia obrzęków limfatycznych 
 • poradnia bezdechu sennego
 • poradnia hepatologiczna

oraz  do:

 • pracowni audiologicznej na badanie słuchu i badanie ENG.

Zestawienie Poradni do których zapisy prowadzone są oddzielne zawarte zostały w tabeli (szczegóły):

Punkt Informacyjny oraz punkt ksero

Lokalizacja: Pawilon Główny, parter

Czynny w godz. 7:30 - 17:00

Numer telefonu: (22) 508 17 66

W punkcie można uzyskać informacje dotyczące:

 • świadczeń udzielanych w naszej placówce
 • wymaganych dokumentów i skierowań potrzebnych do udzielenia świadczeń
 • form i terminów zapisu
 • czasu oczekiwania
 • miejsca wykonywania zleconych przez lekarza badań diagnostycznych
 • organizacji pracy przychodni

oraz

 • uzyskać informacje dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej
 • pobrać i złożyć wniosek dotyczący kserokopii dokumentacji medycznej
 • dokonać uzupełnienia upoważnień dla osób wskazanych przez pacjenta do odbioru dokumentacji medycznej
 • uzupełnić brakujące dane w systemie przed planowaną wizytą u lekarza
 • pobrać wydruk potwierdzający wizytę
 • uzyskać dostęp do portalu  e-rejestracja
 • dokonać opłat za dodatkowo wykonane świadczenia medyczne