W ramach lecznictwa szpitalnego Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie zapewnia kompleksową opiekę wraz z pełną diagnostyką i leczeniem w jednej placówce, co wydatnie zwiększa komfort pacjenta i skraca czas pobytu. W klinikach i oddziałach dysponujemy łóżkami pobytu całodobowego oraz łóżkami pobytu dziennego. Jednorazowo w Szpitalu może być hospitalizowanych do 1000 pacjentów.