Klinika Kardiologii Zachowawczej i Nadciśnienia Tętniczego

tel. (22) 508 16 70
fax (22) 508 16 80
e-mail: kardiologia.zachowawcza@cskmswia.pl

Kierownik Kliniki:  dr hab. n. med. Dariusz Kosior  - specjalista w dziedzinie kardiologii, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych

Z-ca Kierownika Kliniki: dr n. med. Elwira Stasiakowska-Bandura – specjalista kardiolog

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Izabela Strzelecka

Klinika Kardiologii Zachowawczej składa się z 3 części:

  • Oddziału Klinicznego z 36 łóżkami
  • Pracowni Diagnostyki Nieinwazyjnej (echokardiografia, testy wysiłkowe, Holter  EKG, RR)
  • Poradni Specjalistycznych

Do Kliniki kierowani są chorzy z chorobą niedokrwienną serca, wadami serca, zaburzeniami rytmu, niewydolnością serca oraz nadciśnieniem tętniczym.

Jedną ze specjalności Kliniki jest leczenie chorych z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia i z ciężkimi postaciami niewydolności krążenia. Klinika ściśle współpracuje z Kliniką Kardiologii Inwazyjnej w zakresie badań i metod leczenia inwazyjnego,a także Zakładem Diagnostyki Radiologicznej  w zakresie nieinwazyjnych badań serca metodą rezonansu magnetycznego oraz  wielonarządowej spiralnej tomografii komputerowej( MSCT).

W skład Kliniki wchodzą dwie poradnie specjalistyczne:

  • Poradnia Kardiologiczna
  • Poradnia Nadciśnienia Tętniczego i Bezdechu Sennego

W godzinach 8.00 - 20.00 przyjmowani są chorzy kierowani  przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz     z Klinik i Oddziałów szpitala w ramach kontynuacji opieki.

W Poradni Kardiologicznej pracują:

  • Lek. med. Marek Odrobiński- specjalista kardiolog
  • Lek. med. Zbigniew Lorenc- specjalista kardiolog
  • Lek. med. Ewa Klamczyńska- specjalista kardiolog

W Poradni Nadciśnienia Tętniczego i Bezdechu Sennego pracują:

  • Lek. med. Ewa Żylińska- specjalista hipertensjolog
  • Lek. med. Jarosław Masalski - specjalista chorób wewnętrznych (w trakcie specjalizacji z kardiologii)