Centralny Szpital Kliniczny
MSWiA w Warszawie

ul. Wołoska 137, 02 - 507 Warszawa
Telefon centralny:
22 508 20 00
Rejestracja:
22 508 15 52

Aktualności

Wybierz temat

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

tel. (22) 508 14 50
fax. (22) 508 14 58
e-mail: anestezja@cskmswia.pl 

Lokalizacja 30 łóżek intensywnej terapii

OIT 1 - 11 łóżek IV piętro, blok D  tel. 508 14 52                                                                      
OIT 2 - 10 łóżek V piętro, blok B    tel. 508 18 41                                                                               
OIT3 - 9 łóżek V piętro blok PG na poziomie lotniska dla helikopterów tel. 508 19 38

Godziny funkcjonowania: całodobowo

p.o. Kierownik Kliniki: lek. med. Piotr Orlicz – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii.                                                                                                                                            
Zastępca Kierownika Kliniki: lek.med Julita Neuberg                                                          
Pielęgniarka Oddziałowa Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii: mgr Beata Kuszel

Pielęgniarka Koordynująca OIT 1 - Anna Pyrkosz Socik                                                   
Pielęgniarka Koordynująca OIT 2- mgr Beata Kuszel                                                               
Pielęgniarka Koordynująca OIT3 - mgr Wioletta Kozłowska                                                 
Pielęgniarka Koordynująca Anestezjologią - Małgorzata Sierakowska

Kadra Lekarska i Pielęgniarska

W Klinice zatrudnionych jest 44 lekarzy i  130 pielęgniarek którzy zapewniają ciągłość pracy w intensywnej terapii /30 łóżek/ i na 23 salach operacyjnych i stanowiskach anestezjologicznych. Zatrudniamy  26 specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii oraz 18 rezydentów. 43 pielęgniarki posiadają tytuł specjalistki z dziedziny pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z innymi Klinikami Szpitala uzyskała w zeszłym roku Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia który potwierdza spełnienie standardów w lecznictwie szpitalnym. Akredytacja dotyczyła szpitala jako całości. Przyznanie certyfikatu akredytacyjnego przez Ministra Zdrowia jest dowodem zaufania w zakresie jakości udzielanych świadczeń.

Przywiązujemy dużą wagę do ciągłego szkolenia zespołu lekarsko-pelęgniarskiego. Uczestniczymy w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Organizujemy cotygodniowe szkolenia dla całego zespołu naszego oddziału na które zapraszamy autorytety z różnych dziedzin. Organizujemy też szkolenia dla lekarzy naszego szpitala jak również konferencje otwarte. W auli naszego szpitala 14.11.2016 odbędzie się konferencja na temat: współczesne poglądy na płynoterapię i terapię żywieniową w okresie okołooperacyjnym i praktyce internistycznej. Natomiast w listopadzie planujemy konferencję na temat: terapii nerkozastępczej ciągłej przyłóżkowej w OIT OIOK i Pododziale AiIT Kliniki Kardiochirurgii.

 W Klinice Intensywnej Terapii dyżurują lekarze anestezjolodzy z największym doświadczeniem oraz pielęgniarki po specjalistycznym szkoleniu w zakresie intensywnej terapii (jedna pielęgniarka ma pod opieką dwóch pacjentów). Stany zagrożenia życia pojawić się mogą w przebiegu wielu chorób, ale większość charakteryzują się występowaniem niewydolności oddechowej i krążeniowej oraz niewydolności innych narządów (w różnych konfiguracjach): ośrodkowego układu nerwowego, nerek, wątroby, przewodu pokarmowego i szpiku. W terapii stanów zagrożenia życia stosowane są nowoczesne techniki medyczne, w tym:

 • Wentylacja mechaniczna z zastosowaniem różnych technik oddechowych (CPAP, NIV, SPONT, ASV, SIMV, PCV)
 • Farmakologiczne wspomaganie krążenia z użyciem katecholamin
 • Monitorowanie hemodynamiczne metodą PICCO
 • Hemofiltracja, hemodiafiltracja, hemodializa, SCUF.
 • Hemolung RAS –pozaustrojowe usuwanie dwutlenku węgla

Postępy leczenia oceniane są z pomocą systemów monitorujących najważniejsze parametry fizjologiczne: wymianę gazową w płucach (pulsoksymetria, kapnografia), parametry hemodynamiki w tym rzut minutowy serca, diurezę. Diagnostykę i leczenie ułatwia dostęp do najnowszych technik obrazowania, w tym ultrasonografia doplerowska, rezonansu magnetycznego i tomografia komputerowa.

Każdy chory przed operacją jest badany w Punkcie Przedoperacyjnych Konsultacji Anestezjologicznych przez anestezjologa w celu dokładnego przygotowania do operacji i znieczulenia, zmniejszenia lęku przed zabiegiem i skrócenia pobytu w szpitalu.

Liczba łóżek:     

Klinika Intensywnej Terapii posiada 30 łóżek wyposażonych w kardiomonitory z pełnym oprzyrządowaniem do monitorowania inwazyjnego, respiratory najnowszej generacji, respiratory transportowe, pompy infuzyjne, układy do czynnego ogrzewania pacjenta.

Klinika specjalizuje się w leczeniu:

 • Wstrząsu septycznego,
 • Urazów wielonarządowych,
 • Zespołu ostrych zaburzeń oddechowych (ARDS),
 • Zespołu ciasnoty brzusznej /WSACS/
 • Niewydolności krążenia,
 • Ostrej niewydolności nerek (terapia nerkozastępcza ciągła przyłóżkowa /CRRT/ Klinika wyposażona jest w 10 aparatów do terapii nerkozastępczej
 • Powikłań ciąży i połogu (zespół HELLP, zatorowość płucna).
 • Autoimmunologicznych zapaleń  mózgu z obecnością przeciwciał przeciwko receptorom NMD.
 • Zatruć
 • Oparzeń
 • Strona
 • 1
 • 2
 • 3