Centralny Szpital Kliniczny
MSW w Warszawie

ul. Wołoska 137, 02 - 507 Warszawa
Telefon centralny:
22 508 20 00
Rejestracja:
22 508 15 52

Aktualności

Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii

Kierownik Pododdziału: dr n. med. Tadeusz Budlewski – specjalista chorób wewnętrznych, medycyny nuklearnej i endokrynologii
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Alicja Jakubowska
Lokalizacja: budynek I,  piętro I
Godziny funkcjonowania: czynny całodobowo
Kontakt: sekretariat tel.:  (22) 508 17 07, faks: (22) 508 17 35 e-mail: pti@cskmswia.pl

Pielęgniarka oddziałowa tel. (22) 508 17 33
Dyżurka pielęgniarska  tel. (22) 508 17 34
Pokój lekarski tel. (22) 508 17 39

Pododdział Terapii Izotopowej (PTI) Kliniki Chorób Wewnętrznych Endokrynologii i Diabetologii świadczy usługi w ramach umowy podpisanej z NFZ oraz usługi komercyjne wg cennika Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie łącząc działalność z zakresu medycyny nuklearnej, endokrynologii, onkologii i radiologii zabiegowej.

W pododdziale diagnozujemy i leczymy m.in. choroby układu wydzielania wewnętrznego oraz choroby onkologiczne z uwzględnieniem metod radioizotopowych.

Szczególną uwagę koncentrujemy na chorobach nowotworowych takich gruczołów jak tarczyca, przytarczyce, nadnercza, przysadka mózgowa.

Dzięki strukturalnej łączności z Pracownią Medycyny Nuklearnej  mamy możliwość  wykonania naszym pacjentom całego zakresu niezbędnych badań scyntygraficznych, umożliwiając odpowiednią, wczesną diagnostykę i ocenę stopnia zaawansowania chorób m.in. nowotworów tarczycy, piersi, prostaty, płuc, układu krwiotwórczego.
Korzystając z możliwości terapii izotopowej, w niektórych jednostkach chorobowych, w przypadku wyczerpania innych metod terapeutycznych stosujemy terapie z użyciem izotopów m.in. I-131, Y-90, Sm-153, Sr-89; Lu-188, Er-189.

Z uwagi na potencjał diagnostyczno-leczniczy i zapotrzebowanie w pododdziale prowadzona jest pełna diagnostyka i leczenie następujących schorzeń: zróżnicowany rak tarczycy, nadczynność tarczycy w przebiegu  choroby autoimmunologicznej lub wola guzkowego z możliwością leczenia radiojodem, orbitopatia tarczycowa  z zastosowaniem frakcjonowanych dawek kortykosteroidów, guzy neuroendokrynne: zespoły wielogruczolowe typu MEN 1 i 2, szczególnie czynne hormonalnie nowotwory układu pokarmowego, rakowiaki oraz zespoły ektopowego wydzielania ACTH (terapia „zimnymi”  i „gorącymi” analogami  somatostatyny, akromegalia, hiperprolaktynemia, choroba Cushinga (z uwzględnieniem leczenia akromegalii nowymi preparatami analogów somatostatyny oraz agonistami receptora GH) nadczynność przytarczyc, osteoporoza, nadczynność, niedoczynność nadnerczy, incydentaloma nadnerczy-zmiany łagodne i złośliwe, hiperandrogenizm, zaburzenia miesiączkowania, zaburzenia płodności, choroby trzustki i zaburzenia metaboliczne  prowadzące do otyłości w tym cukrzyca towarzysząca enodokrynopatiom.

W ramach współpracy z Kliniką Onkologii, Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Pracownią Radiologii Zabiegowej w oddziale przeprowadzana jest kwalifikacja do zabiegów radioembolizacji pacjentów z rakiem wątrobowo-komórkowym i rakiem jelita grubego ze zmianami metastatycznymi do wątroby, po wyczerpaniu możliwości leczenia chirurgicznego i onkologicznego oraz dalsza terapia z użyciem mikrosfer związanych z izotopem. Pacjenci z grudkowym chłoniakiem nieziarniczym leczeni są za pomocą radioimmunoterapii.

Nowoczesne i unikalne w skali kraju metody terapeutyczne stosowane są w oddziale dzięki współpracy wybitnych specjalistów z zakresu onkologii klinicznej, endokrynologii, medycyny nuklearnej, chirurgii, radiologii zabiegowej i histopatologii.

Na kilka dni przed planowanym przyjęciem do pododdziału oraz w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o telefoniczny kontakt z sekretariatem ( 22) 508 17 07.

O terminie przyjęcia chorzy są informowani indywidualnie - telefonicznie. W dniu przyjęcia prosimy o zgłoszenie się do sekretariatu Pododdziału Terapii Izotopowej.

Wykaz niezbędnych dokumentów:

 • dokumentacja dotycząca dotychczasowego leczenia
 • dowód osobisty
 • poświadczenie ubezpieczenia (ZUS ZUA, odcinek renty / emerytury)
 • aktualne badania zlecone przez lekarza kierującego do szpitala
 • dotychczasowe karty informacyjne,
 • zdjęcia RTG, CT, MRI
 • badanie EKG (jeżeli chory takie posiada)
 • dotychczas stosowane leki w chorobach przewlekłych
   

Wykaz niezbędnych rzeczy osobistych:

 • przybory toaletowe
 • bielizna osobista piżama (2 sztuki)
 • ręczniki
 • kapcie
 • szlafrok
 • sztućce wg uznania

Prosimy o:

 • pozostawienie rzeczy wartościowych (biżuteria, pieniądze, karty bankomatowe, laptopy itp.) w domu
 • ograniczenie rzeczy osobistych do minimum

Odwiedziny w Pododdziale

 • w dni powszednie 15.30 – 17.00
 • w dni wolne od pracy 10.00 – 17.00