Przychodnia Zdrowia Psychicznego ul. Wołoska 137 w Warszawie


e-mail: pzp@cskmswia.pl

Rejestracja: tel.: (22) 508 17 95,   faks: (22) 508 17 92
Lokalizacja: budynek "S"

Kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego Grażyna Wiśniewska, tel. (22) 508 17 91

Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 19:30

Przychodnia oferuje szeroki zakres świadczeń medycznych w zakresie psychiatrii dorosłych oraz usługi Poradni Logopedycznej.

Lekarze i psycholodzy wykonują następujące usługi medyczne:

 • Diagnostyka zaburzeń psychicznych
 • Leczenie nerwic, depresji, psychoz, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości i organicznych zaburzeń psychicznych
 • Interwencje kryzysowe - pomoc psychologiczna w nagłych, trudnych sytuacjach osobistych i zawodowych (interwencja kryzysowa, psychoterapia indywidualna oraz małżeńska i rodzinna)
 • Leczenie zaburzeń stresowych pourazowych i zaburzeń adaptacyjnych
 • Badanie i opiniowanie osób dla potrzeb medycyny pracy
 • Badanie i wydawanie orzeczeń o stanie zdrowia i przydatności do pracy kandydatów do służb mundurowych oraz odchodzących ze służby, dla celów OKL i WKL
 • Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy
 • Badanie i opiniowanie osób ubiegających się o posiadanie bądź przedłużenie licencji pracownika ochrony fizycznej i technicznej
 • Badanie i opiniowanie osób ubiegających się o posiadanie lub przedłużenie pozwolenia na posiadanie broni
 • Konsultacje psychiatryczne i psychologiczne w oddziałach CSK MSWiA

      Usługi medyczne są świadczone dla osób ubezpieczonych w NFZ, cudzoziemców objętych opieką zdrowotną oraz komercyjnie (wg aktualnego cennika usług CSK MSWiA). Wykonując tak szeroki zakres usług specjalistycznych wychodzimy z naszą ofertą do firm i przedsiębiorstw, które chciałyby zaoferować swoim pracownikom pomoc psychologiczno-psychiatryczną.

Zapewniamy:

 • Krótki termin oczekiwania na wizytę u psychologa i psychiatry
 • W pilnych przypadkach przyjęcie przez lekarza psychiatrę w chwili zgłoszenia

Lekarz psychiatra udziela porad bez skierowania.
Skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego jest wymagane do psychologa i psychoterapeuty.