Centralny Szpital Kliniczny
MSW w Warszawie

ul. Wołoska 137, 02 - 507 Warszawa
Telefon centralny:
22 508 20 00
Rejestracja:
22 508 15 52

Aktualności

Zakład Diagnostyki Radiologicznej

tel. (22) 508 15 60
e-mail: rtg@cskmswia.pl

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. med. Jerzy Walecki – specjalista radiolog, konsultant krajowy w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej 

Kierownicy Pracowni:
Pracownia Rentgenodiagnostyki – lek med. Renata Kasprzak – specjalista radiolog
Pracownia Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego – lek med. Artur Sankowski – specjalista radiolog
Pracownia USG – dr n med. Ewa Gorczyca-Wiśniewska – specjalista radiolog
Pracownia Badań Naczyniowych i Radiologii Zabiegowej – dr n med. Mirosław Nowicki – specjalista radiolog

Kierownik Zespołu Techników – st. tech. rtg  Grażyna Sztokinier

Godziny funkcjonowania:

  •  Pracownia Rentgenodiagnostyki tel.  (22) 508 15 62 w godzinach 8.00 - 18.00
  •  Pracownia Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego -  tel.  (22) 508 14 41 w godzinach 8:00 – 18:00
  •  Pracownia USG tel. : (22) 508 13 45 w godzinach 8:00 – 18:00
  •  Pracownia Badań Naczyniowych – tel. (22) 508 15 84
  •  Pracownia Medycyny Nuklearnej – Tel (22) 508 13 36

Lokalizacja: parter, blok A

Ośrodek ten jest wszechstronnie wyposażonym Zakładem składającym się z następujących pracowni: radiologii ogólnej - wykonywane są pełno profilowe badania łącznie z radiologią pediatryczną; diagnostyki naczyniowej - wykonywana jest diagnostyka naczyń obwodowych, wewnątrzczaszkowych i radiologia interwencyjna, w tym zakładanie stenów i protez we współpracy z chirurgami i neurochirurgami; tomografii komputerowej - umożliwiającej przeprowadzenie na nowoczesnym aparacie spiralnym rutynowych badań TK, badań dynamicznych, angio TK, tworzenie rekonstrukcji 3D; mammografii - prowadzenie diagnostyki sutka wraz z biopsją stereotaktyczną; USG - oferujące pełny zakres badań diagnostycznych oraz badania dopplerowskie.